Điện thoại BlackBerry Evolve

BlackBerry Evolve là chiếc smartphone mới nhất được BlackBerry giới thiệu trong năm 2019 bên cạnh chiếc Evolve X. Smartphone này đánh dấu một sự thay đổi của BlackBerry trong thiết kế khi đã cập nhật theo xu thế mới, phù hợp hơn với đa số người dùng.

 

 

 

Language »