LG TONE Free FN6

  • Công nghệ âm thanh MERDIAN
  • Các chế độ EQ tùy chỉnh của MERIDIAN
  • Tính năng diệt khuẩn UVnano​
  • Gel tai loại dùng trong y tế
  • Chế độ âm thanh xung quanh
  • Thiết kế nhỏ gọn
Language »