Smartcom tổ chức team building 2019

Tiếp tục truyền thống hàng năm, lần này Smartcom tổ chức chương trình Team Building cho toàn thể công ty ở cả hai miền Nam và Bắc.

Với đội trong TP HCM, Smartcom đã tổ chức tại Vũng Tàu với nhiều hoạt động mini game và nhiều phần quà hấp dẫn. Một số hình ảnh hoạt động để lưu giữ kỷ niệm.

Không kém team trong TP HCM, đội Smartcom ngoài đầu Hà Nội cũng đã có một chương trình team building không thể vui hơn tại Hải Hòa (Thanh Hóa). Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận.

Language »